Banc budistic

Se întâmplă într-o zi, Kevaddha, ca unul dintre fraţii noştri să-şi pună următoarea întrebare: „Unde dispar cele patru elemente, pământul, apa, focul şi vântul fără să lase nici o urmă”. El studie cu atâta ardoare această problemă încât finalmente căzu în extaz şi văzu deschizându-i-se dinainte drumul ce conducea spre tărâmul zeilor.
Fratele nostru, ajuns astfel în regatul celor patru mari regi, le spuse zeilor care erau acolo: „Unde se duc, prieteni, cele patru elemente, pământul, apa, focul şi vântul, după ce mor, fără să lase nici o urmă?”
Auzindu-l vorbind astfel, zeii îi răspunseră: „Nu ştim, frate. Dar mai există patru regi mai puternici şi mai glorioşi decât noi. Ei cu siguranţă vor şti să-ţi răspundă.”
Atunci fratele se duse la ceilalţi patru regi şi, după ce le puse aceeaşi întrebare, fu trimis cu un răspuns identic la cei treizeci şi trei de regi, care-l îndreptară către regele lor Suyama, care-l trimise la zeii Tusita, care-l îndreptară către regele lor Santu-sita, care-l trimise la zeii Nimmana-rati care-l îndreptară către regele lor Sunimmita, care-l îndreptă către regii Paranimmita Vassavatti, care-l îndreptară către regele Vassavatti, care-l trimise la zeii lui Brahma-universul.
Atunci, Kevaddha, fratele se cufundă atât de adânc în meditaţii încât drumul care duce la Brahma-universul îi apăru clar în mintea lui liniştită. Se duse, aşadar, să-i găsească pe zeii din suita lui Brahma şi le spuse: „Unde se duc, prieteni, cele patru elemente, pământul, apa, focul şi vântul, după ce mor, fără să lase nici o urmă?”
Auzindu-l vorbind astfel zeii din suita lui Brahma îi răspunseră: „Nu ştim, frate, dar există Brahma, marele Brahma, Unicul, cel Puternic, Cel care vede tot, Regele, Stăpânul tuturor lucrurilor, Cel care veghează, Creatorul, Stămoşul timpului, Conducătorul suprem, Părintele a tot ce este şi va fi! El este mai puternic şi mai glorios decât noi. El cu siguranţă va şti să-ţi răspundă”.
„Unde se află acum acest mare Brahma?”
„Nu ştim, frate nici unde se află Brahma, nici de ce este, nici de unde vine, dar atunci când vei vedea semnele prevestitoare ale sosirii sale, atunci când lumina va ţâşni şi când aura va străluci, atunci el se va arăta. Căci apariţia luminii şi strălucirea aurei sunt semnele prevestitoare ale prezenţei sale.”
Curând, Kevaddha, marele Brahma se arătă, iar fratele, apropiindu-se de el, îi spuse: „Unde se duc, prietene, cele patru elemente, pământul, apa, focul şi vântul, după ce mor, fără să lase nici o urmă?”
Auzindu-l vorbind astfel, marele Brahma îi spuse: „Eu sunt, frate, marele Brahma, Supremul, Puternicul, Cel care vede tot, Regele, Stăpânul tuturor lucrurilor, Cel care veghează, Creatorul, Conducătorul suprem, şi eu sunt cel care aşază fiecare lucru la locul său; sunt Strămoşul timpului, părintele a tot ce este şi tot ce va fi!”
Atunci fratele îi spuse lui Brahma: „Nu te-am întrebat dacă eşti cu adevărat tot ceea ce mi-ai spus că eşti. Te întreb doar atât: Unde se duc cele patru elemente, pământul, apa, focul şi vântul, după ce mor, fără să lase nici o urmă?”
Atunci, Kevaddha, Brahma îi dădu acelaşi răspuns. Iar fratele îi puse a treia oară întrebarea lui Brahma.
Atunci, Kevaddha, marele Brahma, trăgându-l deoparte pe fratele nostru, îi spuse: „Toţi aceşti zei care alcătuiesc suita lui Brahma sunt convinşi că nu există nimic pe care eu să nu-l pot vedea, că nu există nimic pe care eu să nu-l pot înţelege, nimic ce eu să nu pot face. De aceea n-am vrut să-ţi răspund faţă de ei. Ei bine, frate, nu ştiu unde se duc cele patru elemente, pământul, apa, focul şi vântul, după ce mor, fără să lase nici o urmă!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *